Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Tijdlijn

3000 v.c. - nu
3000 v.c. - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
1900 - 1950
1900 - nu

Wat is Hello

Op deze site kun je veel informatie vinden over de geschiedenis van Ootmarsum. Het is een interactieve site. Enerzijds kun je hier informatie, foto's en filmpjes over de stad Ootmarsum vinden. Anderzijds hebben de kinderen de mogelijkheid om hier werkstukken te uploaden. Ook ouders, opa's en oma's die aanvullingen hebben over de geschiedenis van Ootmarsum kunnen ons documenten, afbeeldingen toezenden die vervolgens hier geplaatst kunnen worden.

De onderwerpen sluiten ook aan op de geschiedenismethode die de leerkrachten gebruiken op Basisschool De Meander. De teksten zijn afkomstig uit het BMS geschiedenisboek " Ootmarsum van Kennis naar Vriendschap".

Leerkrachten kunnen deze site op hun digibord gebruiken om plaatselijke geschiedenis te koppelen aan de geschiedenis van Nederland die via de methode wordt behandeld.