Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Tijdlijn

3000 v.c. - nu
3000 v.c. - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
1900 - 1950
1900 - nu

3. Industrie in Nederland

’n Profiet
De familie Wortelboer
Latijnse school
Oriënteertafel
Radboud-Internaat
Scheepersschool
St. Jozefschool
Steenfabriek
Twentse Damastfabriek
Zuivelfabriek
Tags:
  • Damastfabriek
  • dokter
  • fabriek
  • familie Wortelboer
  • Wortelboer
Zoeken: